Strona główna

DRZWI OTWARTE 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci nowo przyjęte do  odwiedzenia  naszego  Przedszkola
w dniach 27.08.2018 r. – 30. 08. 2018r.
w godzinach 9.00- 10.00

 

ZEBRANIA   Z    RODZICAMI

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA W SPRAWIE
ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W DNIACH:

Grupa I- 23 sierpnia 2018 r. godz. 16.30

Grupa II- 24 sierpnia 2018 r. godz. 16.30

Grupa III- 27 sierpnia 2018 r. godz. 16.30

Grupa IV- 28 sierpnia 2018 r. godz. 16.30

Grupa V- 29 sierpnia 2018 r. godz. 16.30

Grupa VI- 30 sierpnia 2018 r. godz. 16.30

 …………………………………………………………………….

Informacja dla rodziców dotycząca RODO

Szanowni Państwo,

Dbając o prywatność naszych Podopiecznych i ich Opiekunów zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym, zgodnie z art. 13ust. 1 i ust. 2i art. 14 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych i danych dzieci oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci jest Przedszkole
  nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie,
  Noskowskiego 4, 62-510 Konin (zwane dalej administratorem), reprezentowane przez Dyrektora Marię- Jolantę Trzuskolas
 2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres e-mailowy: przedszkole@przedszkole2.konin.pl lub telefonując pod numer tel. (63)242-03-29,
  727-796-196, 727-796-197

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: iod@konin.um.gov.pl

 

 1. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań przedszkola: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z mocy prawa oświatowego – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, ze zm. poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 650), aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statutu przedszkola). W przypadku przetwarzania danych osobowych nieznajdującego oparcia w wymienionych przepisach, jego podstawą będzie Państwa dobrowolna zgoda.

 

 1. Podanie danych osobowych których obowiązek przetwarzania wynika z w/w przepisów
  jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola.

 

 1. Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie
  do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego
  ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy
  do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

 

 1. Macie Państwo między innymi prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 

 1. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

AKTUALNOŚCI

XX Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa – 18 maja podczas biegów dziecięcych w kategorii ROCZNIK 2011 nasza Dominika zajęła 3.miejsce. Gratulujemy jej sukcesu                i jesteśmy bardzo dumni, że w tak wspaniały sposób reprezentowała nasze przedszkole.

…………………………………………………………………………………………….

 logo_konin_dla_niepodleglej

 27 kwietnia Świętem Flagi rozpoczęliśmy w Naszym Przedszkolu  obchody 100 lat Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Projekt pt. „Dużo Radości na 100 lat Niepodległości”  objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Konina  Józefa Nowickiego,  zakłada realizację wielu przedsięwzięć
o charakterze patriotycznym.

Święto Flagi – to przemarsz czterech najstarszych grup dzieci z  bardzo długą Flagą, której fragmenty przedszkolaki szyły same lub wspólnie  rodzicami. Dołączyli do nas koledzy z Przedszkoli: 10, 31, 32

Przemarsz z Flagą  przy pięknej pogodzie rozpoczął się o godzinie 9.30 przy Rondzie WOŚP wzdłuż ulicy I.Paderewskiego na konińskim Zatorzu. Zakończyliśmy patriotyczny spacer po 70 minutach. Nad bezpieczeństwem przedszkolaków czuwała Policja. 

Małą cegiełkę do tej uroczystości dołożyły dzieci z grupy najmłodszej. One również z rodzicami wykonały Flagę Polski i pomaszerowały z nią wokół Przedszkola,
na dystansie stosownym do wieku dzieci….


Chronimy Dzieci

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom

Można znaleźć nas na indeks

NASZE DZIAŁANIA:

1   przyjaciele_zippiego_maleindeks
ceTwinningLogoFlatbczystepow(1)      loginhttp://przedszkolenr2.lm.pl/?page_id=4258

INNOWACJA PEDAGOGICZNA:

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI       Montessori-Baby-educational-wooden-assembling-toy-geometry-shape-wood-jigsaw-puzzle-teaching-toys-set-8-types