Strona główna

AKTUALNOŚCI

Szanowni Rodzice

Zamieszczamy link, z którego zapoznacie się Państwo ze szczegółami rekrutacji dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019.
Elektroniczna rekrutacja dla dzieci nowo przyjmowanych rozpocznie się
7 marca 2018 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 27 marca 2018 r. do godz. 15.00.

http://www.konin.pl/index.php/rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-20182019.html

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 2 w Koninie

http://www.przedszkolenr2.lm.pl/wp-admin/post.php?post=71&action=edit

 

 WARSZTATY  MRR W. SHERBORNE
Metoda ta ma za zadanie rozwijanie przez aktywność ruchową:
– świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego;
– świadomości przestrzeni i działania w niej;

– dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Kluczowe cele metody;
-Rozwija sferę emocjonalną i społeczną u dzieci zdrowych, z problemami emocjonalnymi, stwarzając poczucie bezpieczeństwa, odprężenia i wzajemnego zaufania;
-Stymuluje ogólny rozwój psychoruchowy dzieci
-Wspomaga proces integracji dziecka w grupie, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych u dzieci wycofanych i z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
-Stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała i posługiwania się nim w świadomy sposób;
-Zajęcia ruchowe usprawniają w dużej mierze motorykę dużą i sprawność ruchową dziecka;
-Kształtują świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz orientację kierunkową.

 • TERMINY ;
  19 kwietnia 2018 r.
  10 maja 2018 r.
  7 czerwca 2018 r.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY   NA WARSZTATY WSZYSTKICH RODZICÓW Z DZIEĆMI W KAŻDYM WIEKU.

   •Uczymy i uczymy się

Chronimy Dzieci

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom

NASZA GALERIA h

Można znaleźć nas na indeks

NASZE DZIAŁANIA:

1   przyjaciele_zippiego_maleindeks
ceTwinningLogoFlatbczystepow(1)      loginpobranehttp://przedszkolenr2.lm.pl/?page_id=4258

INNOWACJA PEDAGOGICZNA:

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI       Montessori-Baby-educational-wooden-assembling-toy-geometry-shape-wood-jigsaw-puzzle-teaching-toys-set-8-types