Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Rada Rodziców:

1. Monika Bielawska- Kasznia- przewodnicząca

2. Ewelina Łechtańska- zastępca

3. Justyna Graczyk- sekretarz

 4.Monika Kuczewska- skarbnik