Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rada Rodziców:

1. Daria Janicka – przewodnicząca

2. Ewelina Łechtańska – zastępca

3. Roksana Grześkiewicz – sekretarz

 4.Monika Kuczewska – skarbnik