Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rada Rodziców:

1. Daria Janicka- przewodnicząca

2. Ewa Łechtańska- zastępca

3. Monika Kuczewska- sekretarz

 4.Magdalena Szeflińska- skarbnik