Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka podczas systematycznych obserwacji. Przedszkole bada gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. W zależności od wyników prowadzona jest praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz wymagającym wsparcia.
W przedszkolu prowadzona jest terapia logopedyczna oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.