Szkoła promująca zdrowie

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Cele ogólne programu:

 • stwarzanie okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i wiedzy na temat zdrowego stylu życia;
 • zapewnienie optymalnych warunków do pracy i wypoczynku;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie iw społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
 • zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej dzieci do programu nauczania przedszkola z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia

 

Cele szczegółowe programu:

 • zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy i wypoczynku, aktywność ruchową;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań dzieci.

Temat: Rozwijanie sprawności ruchowej- profilaktyka wad postawy. 2017/2018

1.Korekcja wad postawy.

-udział dzieci w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

– realizacja programu „Profilaktyka wad postawy”.

 1. Zapewnienie dzieciom warunków do radosnych,twórczych zabaw sportowych, indywidualnych i zespołowych na swiezym powietrzu we wszystkich porach roku:

-organizowanie zabaw w terenie z wykorzystaniem naturalnych przeszkód w różnych porach roku

-poznawanie zasad gier zespołowych np.tenis, piłka nozna,koszykówka

-kształtowanie zamiłowania do pieszych wycieczek.

3.Uczestnictwo w zapobieganiu i leczeniu wad postawy:

-organizowanie ćwiczeń zapobiegających płaskostopiu i wadom postawy

-wdrażanie do konieczności zachowania właściwej postawy podczas stania,siedzenia,wykonywania niektórych czynnosci

– prelekcje z instruktażem prawidłowej postawy ciała.

– lekarskie badanie postawy ciała. Uczeń otrzymuje kartę oceny postawy, pisemne zalecenia i przykładowy zestaw ćwiczeń.

3.Ruch podczas zajęć i w przerwach między zajęciami.

-wzbogacanie sali gimnastycznej w odpowiednie przybory i przyrządy gimnastyczne

-prowadzenie zabaw ruchowych ,zajęć gimnastycznych z wykorzystaniem metod aktywności ruchowej

-kształtowanie nawyku do podejmowania aktywności ruchowej.

Szkoła promująca zdrowie 1

program zdrowia -nowy 2017

16113055_1806852359576432_5410919414710738490_o 16177921_1806851852909816_3044349870136540076_o 17159038_1839986249596376_6897252805948598800_o 17546987_1840715349523466_1778096955757107631_o 17814516_1840714186190249_4053684463402694709_o 17835144_1839985316263136_8161341228157912744_o 18623486_1862406240687710_5490621412208791623_o 18623681_1862407444020923_2703471763753683264_o 18699611_1862405367354464_3816953810024660274_o 18738354_1862408177354183_5044919755078483509_o 18953461_1869250706669930_4186697945834717126_o 19025195_1869250700003264_5512626363078569457_o