Przedszkole promujące zdrowie

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole promujące zdrowie

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Koordynator programu:

Bernadeta Wieczorek-Strasz

Inni członkowie zespołu:

Urszula Rogalewska

Kontakt z koordynatorem:

tel./fax: 63 242 03 29,  63 245 48 27
e-mail : przedszkole@przedszkole2.konin.pl

 

Cele ogólne programu:

 • stwarzanie okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i wiedzy na temat zdrowego stylu życia;
 • zapewnienie optymalnych warunków do pracy i wypoczynku;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie iw społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
 • zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej dzieci do programu nauczania przedszkola z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia

 

Cele szczegółowe programu:

 • zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy i wypoczynku, aktywność ruchową;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań dzieci.

 

Plan działań na rok szkolny 2019/2020

1. „Bezpieczni na drodze”- konkurs wiedzy przedszkolaków

2. „Mały ratownik”- projekt edukacyjny opierający się na nauce dzieci pierwszej pomocy

3. Miniaturki- udział dzieci w wydarzeniach środowiskowych: Ślubowanie klas mundurowych w CKU, Wizyty dzieci w Komendzie Powiatowej Policji w Koninie, spotkania z panem dzielnicowym; udział w realizacji projektu „Razem dla bezpieczeństwa”

4. WORD- udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym

5. „Bezpieczeństwo w sieci”- prezentacje medialne dla dzieci

6. „Internet bezpieczny i uczący”- konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców

7. Urząd  Miasta- straż miejska –warsztaty z dziećmi   dotyczące bezpieczeństwa

8. Realizacja projektu e-Twinnig: „Jak dbam o swoje bezpieczeństwo?”

Szkoła promująca zdrowie 1

CERTYFIKAT DZIECIAKI MLECZAKI

001