O nas

Logo Przedszkola

Hymn Przedszkola nr2 „Kraina Wesołej Zabawy”

Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie jest publicznym przedszkolem, które
zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
1) Przedszkole ma nazwę- „Kraina Wesołej Zabawy” nadaną 26 maja 2007 roku przez
Radę Miasta Konina.
2) Siedziba Przedszkola znajduje się w Koninie przy ulicy Noskowskiego 4.
3) Organem prowadzącym Przedszkole Nr 2  jest Miasto Konin.
4) Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
Przedszkole realizuje podstawę programową zgodną z założeniami Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr2 „Kraina Wesołej
Zabawy” w Koninie:
  • „Nasze Przedszkole” -Program wychowania przedszkolnego
    autor Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska
  • „W radości dzieci bożych” Program nauczania religii dla dzieci przedszkola- autor
    Ks. Dr Tadeusz Śmiech
  • „Przyjaciele Zippiego” autor Międzynarodowy program Partnership for Children
    (dzieci 6-letnie)
Wszystkie wymienione programy znajdują się w gabinecie dyrektora oraz u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych.
Przedszkole wdraża innowacyjne metody i formy nauczania.
Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci przedszkolnych.
Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą przedszkole zapewnia dzieciom
możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pozwala na wielostronny rozwój dzieci.
Przedszkole zapewnia wysoki poziom opieki -wszyscy nauczyciele mają wykształcenie
wyższe – pedagogiczne.  Doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach.
W przedszkolu zwraca się uwagę na indywidualność każdego dziecka.
Dzieci zdobywają ponadto wiele nagród biorąc udział w konkursach ekologicznych,
piosenki „Do-Re-Mi,”  plastycznych, recytatorskich, tanecznych.
W ciągu roku każdego miesiąca odbywają się koncerty muzyczne i przedstawienia
teatralne.
· Do Przedszkola uczęszcza 150 dzieci
„Leśne Skrzaty”- dzieci 3 letnie
„Biedronki”- dzieci 3-4 letnie
„Promyki”- dzieci 4 letnie
„Jagódki”- dzieci 5 letnie
„Morskie Stworki”- dzieci 5-6 letnie
„Motylki”- dzieci 6 letnie

Warto przeczytać

Oferta Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”