O nas

LOGO PRZEDSZKOLA

81-przedszkole-nr-2-kraina-wesolej-zabawy

HYMN PRZEDSZKOLA Nr 2 W KONINIE

I. Gdy Ci smutno w domu jest, do przedszkola z nami śpiesz,

nigdy sam nie będziesz tu, bo to kraina, kraina jest ze snu.

Ref. Bo to Kraina Wesołej Zabawy, radość, uśmiech gości w niej,

tu świat się staje bardziej ciekawy, do krainy zapraszamy hejże, hej.

Bo to kraina wielkiej radości, każdy coś dla siebie znajdzie tu,

uśmiech, radość i słońce zagości w naszej krainie pięknej jak ze snu.

II. Ta kraina woła nas, w niej wesoło spędzisz czas,

smutki, troski pójdą precz, gdy do krainy, krainy wkroczysz tej.

Ref. Bo to Kraina Wesołej Zabawy, radość, uśmiech gości w niej,

tu świat się staje bardziej ciekawy, do krainy zapraszamy hejże, hej.

Bo to kraina wielkiej radości, każdy coś dla siebie znajdzie tu,

uśmiech, radość i słońce zagości w naszej krainie pięknej jak ze snu.

 

Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie jest publicznym przedszkolem, które zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej

1) Przedszkole ma nazwę- „Kraina Wesołej Zabawy” nadaną 26 maja 2007 roku przez
Radę Miasta Konina.

2) Siedziba Przedszkola znajduje się w Koninie przy ulicy Noskowskiego 4.

3) Organem prowadzącym Przedszkole Nr 2  jest Miasto Konin.

4) Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

Przedszkole realizuje podstawę programową zgodną z założeniami Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 „Kraina Wesołej
Zabawy” w Koninie:

  • „Wokół Przedszkola” -Program wychowania przedszkolnego

autor Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska

  • „W radości dzieci bożych” Program nauczania religii dla dzieci przedszkola- autor

Ks. Dr Tadeusz Śmiech

  • „Przyjaciele Zippiego” autor Międzynarodowy Program Partnership for Children

(dzieci 6-letnie)

  • English Play Box – program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim (D.Sikora-Banasik, E. Wilkos)

 

Wszystkie wymienione programy znajdują się w gabinecie dyrektora oraz u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych.
Przedszkole wdraża innowacyjne metody i formy nauczania.
Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci przedszkolnych.
Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pozwala na wielostronny rozwój dzieci.
Przedszkole zapewnia wysoki poziom opieki -wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe – pedagogiczne.  Doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach. W przedszkolu zwraca się uwagę na indywidualność każdego dziecka. Dzieci zdobywają ponadto wiele nagród biorąc udział w konkursach ekologicznych, piosenki „Do-Re-Mi,”  plastycznych, recytatorskich, tanecznych.
W ciągu roku każdego miesiąca odbywają się koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne.

 

Do Przedszkola uczęszcza 150 dzieci

„Leśne Skrzaty”- dzieci 3 letnie
„Biedronki”- dzieci 4 letnie
„Promyki”- dzieci 3-4-5 letnie
„Jagódki”- dzieci 5 letnie
„Morskie Stworki”- dzieci 6 letnie
„Motylki”- dzieci 6 letnie