Innowacja – Pedagogika Marii Montessori

We wrześniu 2015 roku jedna z grup przedszkolnych zwana Biedronkami rozpoczęła swoją przygodę z pedagogiką Marii Montessori. Grupa 3-latków w przedszkolu obierała i kroiła warzywa, przyszywała guziki, przelewała wodę i cięła nożyczkami bez żadnych ograniczeń, nawlekała i próbowała pisać litery, zapinała guziki i zamki. Biedronki ćwiczyły cierpliwość, sprawność manualną.

Jako grupa Promyków dzieci zaczęły poznawać pojęcia tj. jedność, dziesiątka, setka, tysiąc, poznawały mnożenie.

Innowacja pedagogiczna „Pozwól mi zrobić to samemu”  została wprowadzona 1 września 2017 roku. Grupa w której realizowana jest innowacja z pedagogiki Marii Montessori nosi nazwę „Montessoranie”.

Opis innowacji:

Celem tej innowacji
– jest rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka
– samodzielności
– wzmacnianie poczucia własnej wartości.
– wypracowywanie potrzeby uczenia się dla samej satysfakcji
– rozwijanie umiejętności współpracy bez rywalizacji.