Pedagogika Marii Montessori- warsztaty

Warsztaty z pedagogiki Montessori odbywać się będą w każdy czwartek od godziny 16.00 do 17.00. Zajęcia zaczynają się od 14.09.2017 r.