Pedagogika Marii Montessori- warsztaty

arsztaty z pedagogiki Montessori odbywać się będą w każdy czwartek od godziny 16.00 do 17.00. Zajęcia zaczynają się od 14.09.17

WRZESIEŃ

1 2 3 4

PAŹDZIERNIK

5 6 7 8