Kadra pedagogiczna

Dyrektor

mgr Maria Jolanta Trzuskolas

GODZINY PRACY:

Poniedziałek – piątek; 7.30– 15.30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

Poniedziałek:     13.30– 14.30

Wtorek:             14.00– 16.00

Środa:               13.00– 14.00

Czwartek:          14.00– 15.00

Piątek:               14.00– 15.30

Zastępca dyrektora

mgr Alina Łagowska 

Godziny pracy
Poniedziałek           8.00- 12.30
                                12.30- 14.00- terapia logopedyczna
Wtorek                    7.30- 10 30-  praca z dziećmi gr. VI
                                10.30- 12.00
                                12.00- 13.30- terapia logopedyczna
                                13.30- 14.00
Środa                      8.00- 12.00
                                12.00- 14.00- terapia logopedyczna
Czwartek                 8.00- 12.00
                                12.00- 14.00- terapia logopedyczna
Piątek                      8.00- 9.00
                                9.00- 12.00-  praca z dziećmi w grupie VI
                                12.00- 14.00

Kadra

  • Andrzejewska Danuta
  • Dunikowska Anna
  • Rogalewska Urszula
  • Wawrzyniak Beata
  • Wrotecka Marzanna
  • Kuźniacka Ewa
  • Struzik Michalina
  • Kurzawa Dorota
  • Rzemyszkiewicz Wioletta
  • Nienartowicz Katarzyna

KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA NR 2

,, Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Kadra Pedagogiczna: Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nauczyciele ciągle uzupełniają swoją wiedzę poprzez studia podyplomowe oraz kursy doskonalące:

STUDIA PODYPLOMOWE:

*Edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem

*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

*Oligofrenopedagogika

*Pedagogika specjalna w zakresie logopedii

*Diagnoza i terapia pedagogiczna

*Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu zdrowotnym

KURSY DOSKONALĄCE:

W ramach projektu UE ,,Dokształcanie to Twoja Szansa” wszystkie nauczycielki ukończyły kursy przygotowujące do prowadzenia zajęć dodatkowych:

*Kurs wg idei E. Dalcroze’a C. Orffa (taniec i interpretacja muzyki przez ruch)

*Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne.

*Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne

*Metoda Dobrego Startu

*Tańce i zabawy z instrumentami

*Rysunek dziecka.. co może mi powiedzieć?

*Logorytmika

*Ewaluacja wewnętrzna a praca zespołów nauczycielskich

*Metody pamięciowe w nauczaniu początkowym

*Warsztaty z psychoedukacji: ,,Ale ja nie chcę!- wyprawa do krainy dziecięcej złości”

*,,Dziecko trudne- jak mu pomóc funkcjonować w grupie”

*,,Nauczyciel- Rodzic- dogadajmy się”

*,,Asertywność- jak się jej nauczyć? Wypalenie zawodowe- i co dalej?”

*Jak rozwiązać problemy wychowawcze dzieci i młodzieży?

*Bajkoterapia

*Kurs projektu edukacyjnego w przedszkolu.
*Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

*Podstawowy kurs języka angielskiego

*Kinezjologia Edukacji wg Dennisona