Kadra pedagogiczna

Dyrektor

mgr Maria Jolanta Trzuskolas

GODZINY PRACY:

Poniedziałek – piątek 9:00-15:00

Zastępca dyrektora

mgr Alina Łagowska 

GODZINY PRACY:

Poniedziałek – piątek 8:00-14:30

w tym: poniedziałek – terapia logopedyczna

wtorek – terapia logopedyczna

środa – praca z dziećmi w gr. VI

terapia logopedyczna

czwartek – praca z dziećmi w gr. VI

terapia logopedyczna

piątek – praca z dziećmi w gr. VI

KARDA PRZEDSZKOLNA

 • Andrzejewska Danuta
 • Dunikowska Anna
 • Kurzawa Dorota
 • Kuźniacka Ewa
 • Maciejewska Sylwia
 • Nienartowicz Katarzyna
 • Rogalewska Urszula
 • Rzemyszkiewicz Wioletta
 • Struzik Michalina
 • Wawrzyniak Beata
 • Wieczorek-Strasz Bernadeta
 • Wrotecka Marzanna

KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA NR 2

,, Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Kadra Pedagogiczna: Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nauczyciele ciągle uzupełniają swoją wiedzę poprzez studia podyplomowe oraz kursy doskonalące:

STUDIA PODYPLOMOWE:

*Edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem

*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

*Oligofrenopedagogika

*Pedagogika specjalna w zakresie logopedii

*Diagnoza i terapia pedagogiczna

*Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu zdrowotnym

KURSY DOSKONALĄCE:

W ramach projektu UE ,,Dokształcanie to Twoja Szansa” wszystkie nauczycielki ukończyły kursy przygotowujące do prowadzenia zajęć dodatkowych:

*Kurs wg idei E. Dalcroze’a C. Orffa (taniec i interpretacja muzyki przez ruch)

*Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne.

*Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne

*Metoda Dobrego Startu

*Tańce i zabawy z instrumentami

*Rysunek dziecka.. co może mi powiedzieć?

*Logorytmika

*Ewaluacja wewnętrzna a praca zespołów nauczycielskich

*Metody pamięciowe w nauczaniu początkowym

*Warsztaty z psychoedukacji: ,,Ale ja nie chcę!- wyprawa do krainy dziecięcej złości”

*,,Dziecko trudne- jak mu pomóc funkcjonować w grupie”

*,,Nauczyciel- Rodzic- dogadajmy się”

*,,Asertywność- jak się jej nauczyć? Wypalenie zawodowe- i co dalej?”

*Jak rozwiązać problemy wychowawcze dzieci i młodzieży?

*Bajkoterapia

*Kurs projektu edukacyjnego w przedszkolu.
*Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

*Podstawowy kurs języka angielskiego

*Kinezjologia Edukacji wg Dennisona