Leśne Skrzaty

skrzaty

 

GRUPA I – LEŚNE SKRZATY

Nauczyciele:

Marzanna Wrotecka

INFORMACJE

Dyżur pedagogiczny:

-p. Marzenka – środa godz. 15:30

Zajęcia dodatkowe:

–religia – wtorek, środa 14:15-14:30

–język angielski – środa, czwartek 11:00-11:15

–rytmika- wtorek, środa 14:15-14:30

Tematyka kompleksowa:

 1.Jesień w sadzie

2.Jesień w ogrodzie

3.Jesień w lesie

4. Kolory jesieni

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw. Zachęcanie dzieci do zjadania surówek warzywnych i owoców.

Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach leśnych i ich zwyczajach.

Kształcenie postawy troski o zwierzęta ale też bezpiecznych zachowań.

Rozwijanie twórczych postaw poprzez twórcze, samodzielne działania artystyczne.

Dalsza praca nad wyrabianiem samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

Dbanie o dobre relacje pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji, uczenie podejmowania wspólnych działań .

GALERIA ZDJĘĆ

JESIENNY TANIEC

20170925_092629 20170925_092635 20170925_092640 20170925_092643

NASZE ZABAWY

20171009_093909 20171009_094113 20171009_094127 20171009_094144

HARCERKI CZYTAJĄ NAM BAJKI

20171006_100636 20171006_100554