Leśne Skrzaty

skrzaty

 

GRUPA I – LEŚNE SKRZATY

Nauczyciele:

Marzanna Wrotecka

Dorota Kurzawa

INFORMACJE

Dyżur pedagogiczny:

-p. Marzenka – środa godz. 15:30

Zajęcia dodatkowe:

–religia – wtorek, środa 14:15-14:30

–język angielski – środa, czwartek 11:00-11:15

–rytmika- wtorek, środa 14:15-14:30

Czerwiec

Tematyka kompleksowa:

 

 1. „Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści”
 2. „Oceany i morza – kto mieszka w tych wodnych przestworzach?”
 3. „Góry, wieś, jezioro- gdzie rodzice nas zabiorą? – bezpieczne wakacje
 4. Lato, lato-już wakacje – co ty na to?

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 1. Tworzenie okazji do poznawania świata przyrody niedostępnego bezpośredniej obserwacji – zwierzęta egzotyczne.
 2. Wdrażanie do bezpiecznych zachowań w każdej sytuacji , również podczas wypoczynku letniego.
 3. Poznawanie różnych krajobrazów –morze, góry, wieś.
 4. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 5. Stwarzanie okazji, zabaw do rozwijania umiejętności matematycznych.
 6. Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 7. Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.
 8. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia.