Leśne Skrzaty

skrzaty

 

GRUPA I – LEŚNE SKRZATY

 

NAUCZYCIELKI:

Urszula Rogalewska

Katarzyna Nienartowicz

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Ula – środa godz. 15:30

-p. Kasia – piątek godz. 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek, wtorek godz. 11:00-11:15

-rytmika – środa godz. 14:00-14:15

-religia – poniedziałek godz. 11:15-11:30

– czwartek godz. 11.00- 11.15

 

Tematyka kompleksowa:

Czerwiec

1.Niby tacy sami, a jednak inni

2.Wakacyjne podróże

3.Pożegnania nadszedł czas

4.W lesie

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Czerwiec

 1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.

2.Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu swobodnie i bezpiecznie.

3.Wdrażanie do samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, korzystanie z toalety, zgłaszanie swoich potrzeb.

4.Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.

5.Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na zmianę temperaturę i strój adekwatny do pogody, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie na początku lata.

6.Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez mycie rąk przed posiłkiem i po posiłku oraz po skorzystaniu z toalety oraz mycie zębów.

7.Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji.