Moje dziecko idzie ………

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”
Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym. Dla dziecka i jego rodziców wszystko jest nowe – nowe środowisko, nowe obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia.

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowany jest do dzieci klas pierwszych , klas „0” , ich rodziców i opiekunów.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. W naszym przedszkolu program ten realizujemy przy współpracy z Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Koninie.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII Z ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ,KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA W MENU PO PRAWEJ STRONIE

 

http://www.psse-konin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=193