Czyste powietrze…..

Założenia programu „Czyste powietrze wokół nas”:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

  W naszym przedszkolu program ten realizujemy przy współpracy z Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Koninie.

  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII Z ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ,KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA W MENU PO PRAWEJ STRONIE

 

http://www.psse-konin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=193