Biedronki

mbuigi80

GRUPA II – BIEDRONKI

Nauczyciele:

Wioletta Rzemyszkiewicz
Jagoda Matuszczak

INFORMACJE

Dyżur pedagogiczny:

-p. Wiola – wtorek godz. 16:00
-p. Jagoda – poniedziałek godz. 16:00

Zajęcia dodatkowe:

–religia – wtorek, środa 14:00-14:15

–język angielski – środa, czwartek 11:15-11:30

–rytmika- środa 13:00-13:15

Tematyka kompleksowa

 CZERWIEC

1. Kim będę, gdy dorosnę

2. Pies przyjacielem człowieka

3. Kolory lata

4. Już wakacje
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
Czerwiec

 

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.

 

2.Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji.

 

3.Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

 

4.Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie latem, zwrócenie uwagi na możliwość noszenia lekkich ubrań (konieczności noszenia nakrycia na głowę), obserwowanie wzrostu roślin.

 

5.Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy, rozwijanie sprawności manualnej, poczucia rytmu i rozwijanie wyobraźni.

 

6.Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt oraz uświadomienie o zakazie zbliżania się do nieznanych zwierząt.

 

7.Przypomnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze: na placu zabaw oraz w piaskownicy.

 

8.Zapoznanie dzieci z zawodami: nauczyciel, lekarz, kucharz, pielęgniarka, strażak, ratownik medyczny, policjant, marynarz, ratownik nad morzem.