Biedronki

mbuigi80

GRUPA II – BIEDRONKI

NAUCZYCIELKI:

Urszula Rogalewska

Beata Wawrzyniak

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Ula – poniedziałek, godz. 15:30

-p. Beatka – środa, godz. 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – wtorek, środa godz. 10:45-11:00

-rytmika – piątek godz. 10:30-10:45

-religia – środa 14.00- 14.15; czwartek 14.00- 14.15

 

Tematyka kompleksowa:

Tematyka kompleksowa:        Październik
Dary jesieni
Jesienią w parku
Jesienią w lesie
Przygotowania do zimy
Moja rodzina

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

Październik
1.
Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych

2.Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji.

3.Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

4.Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie jesienią, zwrócenie uwagi na zmianę ubrań z lekkich na cieplejsze, zwrócenie uwagi, że jesień to pora deszczowa.

5.Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.

  1. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.

8.Zapoznanie z wyglądem drzew i ich nazwami, rozwijanie umiejętności dopasowania liścia do odpowiedniego drzewa, rozwijanie zmysłu obserwacji, węchu i dotyku.

  1. Rozwijanie umiejętności różnicowania kierunków na kartce, oraz różnicowanie wysokości i umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na kolor, wielkość, kształt.