Biedronki

mbuigi80

GRUPA II – BIEDRONKI

NAUCZYCIELKI:

Marzanna Wrotecka

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Marzenka – środa, godz. 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek, wtorek godz. 11:15-11:30

-rytmika – środa godz. 14:15-14:30

-religia – poniedziałek 11.00- 11.15; czwartek 11.15- 11.30

Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. „W marcu Święto Poezji mamy i wiersze czytamy”
 2. Zanim przyjdzie wiosna”
 3. „Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie”
 4. „W Kosmosie”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny, oznaczanie stanów pogody poprzez piktogramy.
 • Prowadzenie obserwacji roślin w ogrodzie przedszkolnym i w kąciku przyrody w czasie kiełkowania, pojawiania się paków, rozwijania liści. Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt i roślin oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody.
 • Rozwijanie zainteresowania poezją dla dzieci i dostrzeganie jej piękna, zapoznanie z sylwetkami polskich poetów dla dzieci. Doskonalenie kompetencji językowych poprzez układanie rymów. Tworzenie okazji do swobodnego inscenizowania krótkich form literackich.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej o środowisku niedostępnym bezpośredniej obserwacji.
 • Stwarzanie okazji do nabywania wiedzy na drodze doświadczeń, zabaw badawczych.
 • Rozwijanie umiejętności kodowania jako przyszłych kompetencji informatycznych.
 • Dbanie o poczucia bezpieczeństwa i więzi koleżeńskie w grupie, nabywanie umiejętności słuchania innych i wspólnego rozwiązywania problemów, stosowanie form grzecznościowych w relacjach z innymi ludźmi, postępowanie zgodne z normami określonymi w grupie.
 • Pełnienie dyżurów– wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadania.