Biedronki

mbuigi80

GRUPA II – BIEDRONKI

NAUCZYCIELKI:

Urszula Rogalewska

Beata Wawrzyniak

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Ula – poniedziałek, godz. 15:30

-p. Beatka – środa, godz. 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – wtorek, środa godz. 10:45-11:00

-rytmika – piątek godz. 10:30-10:45

-religia – środa 14.00- 14.15; czwartek 14.00- 14.15

 

Tematyka kompleksowa: Styczeń

1.Cały z cegły, ma trzy wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze – baśniowy tydzień

2.Kiedy piękne masz marzenia, Twoje życie się odmienia

3.Kocham babcię, kocham dziadka, życie z nimi to jest gratka

4.Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Styczeń

 1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.

2.Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu swobodnie i bezpiecznie.

3.Wdrażanie do samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, załatwianie potrzeb fizjologicznych.

4.Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.

5.Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie zimą, konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych (wiatr, śnieg, mróz) oraz pomoc zwierzętom.

6.Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez mycie rąk przed posiłkiem i po posiłku oraz po skorzystaniu z toalety.

7.Pogłębianie rodzinnych więzi poprzez obchody Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu.

8.Wskazywanie zabaw, w które można bawić się w domu, gdy pogoda nie sprzyja wyjściom na dwór.