Biedronki

mbuigi80

GRUPA II – BIEDRONKI

NAUCZYCIELKI:

Marzanna Wrotecka

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Marzenka –

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek, wtorek godz. 11:15-11:30

-rytmika – środa godz. 14:15-14:30

-religia – poniedziałek 11.00- 11.15; czwartek 11.15- 11.30

Wrzesień

Tematyka kompleksowa:

 1. „Z przyjaciółmi spotkań czas, przedszkole znowu wita nas”         

2. Oto ja

3. Święto przedszkolaków

4.Idzie jesień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

2. Dbanie o relacje pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji, podejmowanie wspólnych zabaw.

3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

4. Nabywanie świadomości własnego ciała, swoich uczuć, rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi, kształecnie poczucia własnej wartości.

4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu obowiązujących w łazience, podczas zabaw w sali i pobytu na dworze.

5. Obserwowanie otaczającej  przyrody, zmian jakie zachodzą jesienią w przyrodzie, dostrzeganie jej piękna. Rozpoznawanie wybranych drzew po charakterystycznych liściach i owocach(np. kasztanowiec, dąb, klon, jarzębina)

6. Kształcenie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości bycia przedszkolakiem