Promyczki

slonko

GRUPA III – PROMYCZKI

NAUCZYCIELKI:

Bernadeta Wieczorek-Strasz

Michalina Struzik

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Benia – piątek godz. 15.30- 16.00

-p. Michalina – czwartek 15.30- 16.00

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek, czwartek godz. 10:00-10:30

-rytmika – piątek 10.00- 10.30

-religia – czwartek, piątek 14.30- 15.00

Tematy kompleksowe : PAŹDZIERNIK 

  1. Owoce i warzywa w diecie (30.09.19-01.10.19)
  2. Jesień w parku (07.10.19-11.10.19)
  3. Skarby jesieni (14.10.19-18.10.19)
  4. Przygotowania do zimy (21.10.19-25.10.19)
  5. Ubieramy się ciepło (28.10.19-31.10.19)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Październik

 1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.

2.Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji.

3.Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie                          zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

4.Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie jesienią, zwrócenie uwagi na zmianę ubrań z lekkich na cieplejsze, zwrócenie uwagi, że jesień to pora deszczowa.

5.Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa
w przedszkolu.

  1. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.

8.Zapoznanie z wyglądem drzew i ich nazwami, rozwijanie umiejętności dopasowania liścia do odpowiedniego drzewa, rozwijanie zmysłu obserwacji, węchu i dotyku.

  1. Rozwijanie umiejętności różnicowania kierunków na kartce, oraz różnicowanie wysokości i umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na kolor, wielkość, kształt.