Promyczki

slonko

GRUPA III – PROMYCZKI

NAUCZYCIELKI:

Wioletta Rzemyszkiewicz

Anna Dunikowska

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Wiola –

-p. Ania –

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek, wtorek godz. 12:00-12:30

-rytmika –piątek 13.00- 13.30

-religia –poniedziałek 9.30- 10.00; czwartek 10.30- 11.00

 

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze – Wrzesień

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych zasad , norm, regulujących współżycie w grupie

2.Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

3.Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi : rozbieranie się , ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

4.Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą  w pogodzie u schyłku lata i jesienią.

5.Przypomnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze: na placu zabaw, w piaskownicy oraz zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.

6.Dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości bycia Przedszkolakiem.