Promyczki

slonko

GRUPA III – PROMYCZKI

NAUCZYCIELKI:

Wioletta Rzemyszkiewicz

Anna Dunikowska

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Wiola –

-p. Ania –

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek, wtorek godz. 12:00-12:30

-rytmika –piątek 13.00- 13.30

-religia –poniedziałek 9.30- 10.00; czwartek 10.30- 11.00

 

Tematy:

 1. Wiosenne hodowle
 2. Bez wody nie ma życia
 3. Wiosna tuż- tuż
 4. Wiosenne powroty

  Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w miesiącu  marcu:

 1. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi  i współpraca z nauczycielem.
 2. Rozwijanie  inwencji, pomysłowości i wyobraźni twórczej dziecka.
 3. Rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień w formie plastycznej.
 4. Obserwowanie przyrody wiosną,  dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami, określanie pogody i zjawisk atmosferycznych dla wiosny.
 5. Częste przebywanie na świeżym powietrzu – właściwe zachowanie się na placu w ogrodzie przedszkolnym, w miejscach publicznych, podczas spacerów.
 6. Doskonalenie umiejętności słuchania  utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia  wyrazów na sylaby. Stosowanie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych, fonacyjnych, wdrażanie do wyrazistego mówienia.
 7. Rozwijanie kompetencji matematycznych- zdobywanie doświadczeń w porównywaniu i określaniu wielkości przedmiotów, kontynuowanie rytmów, porządkowanie  wg jednej cechy.
 8. Poszerzanie wiadomości na temat znaczenia wody w życiu człowieka. Zapoznanie ze stanami skupienia, eksperymenty z wodą: co pływa, co tonie, co się rozpuszcza , a co nie.
 9. Prowadzenie obserwacji roślin w ogrodzie przedszkolnym lub kąciku  przyrody w czasie kiełkowania, pojawienie się ptaków, rozwijanie liści.