Montessorianie

Znalezione obrazy dla zapytania montessori toys

GRUPA IV – MONTESSORIANIE

NAUCZYCIELKI:

Michalina Struzik

Bernadeta Wieczorek

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Michalina – czwartek godz. 15:30

-p. Benia– wtorek godz. 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek, wtorek godz. 11:00-11:30

-rytmika – piątek godz. 13:30-14:00

-religia – poniedziałek godz. 10:00-10:30; czwartek godz. 10.00- 10.30

Tematy kompleksowe w czerwcu

1. Jesteśmy ostrożni

2. W Europie

3.  Mali strażnicy przyrody

4. Bezpieczne wakacje

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.

2.Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji.

3.Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

4.Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na elementy krajobrazu

5.Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy, rozwijanie sprawności manualnej, poczucia rytmu i rozwijanie wyobraźni.

6.Doskonalenie umiejętności matematycznych i językowych, szczególnie liczenia, dodawania i odejmowania, rozpoznawania liczb i liter, dzielenia słów na sylaby i wyodrębniania pierwszej głoski i głoskowania.

7.Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na dworze oraz spacerów poza teren przedszkola – zasady poruszania się po chodnikach i na przejściu dla pieszych.