Montessorianie

Znalezione obrazy dla zapytania montessori toys

GRUPA IV – MONTESSORIANIE

NAUCZYCIELKI:

Michalina Struzik

Ewa Kuźniacka

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Michalina – czwartek godz. 15:30

-p. Ewa – wtorek godz. 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek, wtorek godz. 11:00-11:30

-rytmika – piątek godz. 13:30-14:00

-religia – poniedziałek godz. 10:00-10:30; czwartek godz. 10.00- 10.30

Tematy kompleksowe Marzec:

  1. Nadchodzi wiosna
  2. Wszystko rośnie
  3. Na wsi
  4. Dbamy o naszą planetę

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

MARZEC

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.

2.Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji.

3.Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

4.Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na elementy wiosennego krajobrazu

5.Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy, rozwijanie sprawności manualnej, poczucia rytmu i rozwijanie wyobraźni.

6.Doskonalenie umiejętności matematycznych i językowych, szczególnie liczenia, dodawania i odejmowania, rozpoznawania liczb i liter, dzielenia słów na sylaby i wyodrębniania pierwszej głoski i głoskowania.

8.Przypomnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze, np. podczas biegania po mokrej nawierzchni oraz podczas spacerów poza teren przedszkola – zasady poruszania się po chodnikach i na przejściu dla pieszych.