Montessorianie

Znalezione obrazy dla zapytania montessori toys

GRUPA IV – MONTESSORIANIE

Nauczyciele:

Michalina Struzik
Ewa Kuźniacka

INFORMACJE

Dyżur pedagogiczny:

-p. Ewa– piątek 15:00
-p. Michalina– czwartek 15:30

Zajęcia dodatkowe:

-język angielski – środa, czwartek godz. 11:00-11:30

-religia – wtorek, czwartek godz. 13:30-14:00

-rytmika – czwartek godz. 13:00-13:30

 Tematy kompleksowe w miesiącu czerwcu:

1. Świat owadów
2. Wakacje w polskich górach
3. Życie w Azji
4. Ameryka Południowa – dom pięknych zwierząt
Zamierzenia dydakyczno-wychowawcze:
• Grzeczność i dobre wychowanie: proszenie o udostępnienie miejsca, kształtowanie postaw szacunku do przyrody i tolerancji wobec innych kultur
• Muzyka: powtarzanie tańca do piosenki „Happy”, gra na flażolecie melodii „Wlazł kotek na płotek”, nauka tańca do piosenki „Cha Mali Chan”, nauka piosenki „W kolorowych pięknych Indiach, nauka piosenki „W Ameryce Południowej”
• Język polski: ćwiczenia w rozpoznawaniu spółgłosek i samogłosek, pisanie słów przy pomocy ruchomego alfabetu, pisani liter po śladzie i w liniaturze
• Język angielski: meadow insects, the ants go marching song, action words, holiday words
• Matematyka: pisanie cyfr na tablicy w kratkę, ćwiczenia na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie także na dużych liczbach
• Edukacja kosmiczna: poznawanie innych kultur, zwierząt mieszkających w Ameryce południowej
• Sztuka: tworzenie prac plastyczno-technicznych o tematyce owadów, wakacji oraz życia na innych kontynentach
• Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy na świeżym powietrzu: berek, raz dwa trzy babajaga patrzy, gra w zbijaka, spacery, zabawy na placu zabaw, oglądanie przyrody