Szkoła dla Ekorozwoju- Eco-Schools

1

Działania podejmowane w ramach „Szkoły dla Ekorozwoju” są realizowane na podstawie metodologii 7 kroków:

  1. Powołanie lokalnego komitetu / grupy roboczej.
  2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego.
  3. Opracowanie kodeksu ekologicznego.
  4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie.
  5. Monitoring prowadzonych działań.
  6. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja.
  7. Integracja z programem nauczania.