Motylki

GRUPA V – MOTYLKI

NAUCZYCIELKI:

Danuta Andrzejewska

Beata Wawrzyniak

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Danusia – poniedziałek godz. 15:30

-p. Beatka – wtorek godz 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek, wtorek godz. 12:30-13:00

-rytmika – środa godz. 13:00-13:30

-religia – poniedziałek godz. 10:30-11:00;  wtorek godz. 10:00-10:30

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC

G R U D Z I E Ń 2018

 

 

  • Kształtowanie postawy dobroci i bezinteresowności  na podstawie tradycji mikołajkowych
  • Uświadomienie dzieciom  potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania ptaków
  • Rozwijanie poczucia  odpowiedzialności poprzez samodzielne , dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań
  • Przybliżenie tradycji świątecznych  ( ubieranie choinki , kolacja wigilijna , śpiewanie kolęd )
  • Rozpoznawanie symboli  i charakterystycznych potraw związanych z tradycjami świątecznymi  ( m.in. dodatkowy talerz przy stole )
  • Poznanie różnych sposobów mierzenia czasu   ( klepsydra , zegar słoneczny , zegar ścienny , zegarek ,,na rękę” )
  • Spostrzeganie sekwencji czasowych dłuższych i krótszych ( godzin , dni , miesięcy )
  • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności

 

 

Tematyka kompleksowa – grudzień 2018

1.Co robić w taki smutny czas?

2.Nadchodzi zima

  1. Święta tuż , tuż
  2. Nadchodzi Nowy Rok