Dobre praktyki

  1. Dużo radości na 1oo lat Niepodległości
Inspiracją do napisania i realizacji projektu jest przypadająca w roku 2018 setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. To dzień szczególny dla każdego dorosłego Polaka. Ważne jest jednak by tradycję tę przekazywać następnym pokoleniom już od najmłodszych lat. Jednak wiek przedszkolny to szczególny okres w rozwoju małego dziecka. To czas kiedy mamy ogromny wpływ na ich wychowanie i kształtowanie właściwych postaw, w tym patriotycznych. Dzieci są wrażliwe, chłonne, otwarte na otaczający świat. Dlatego też przedszkolacy w naszym projekcie będą brali  bardzo aktywny udział. Chcieliśmy też by był to dla naszych wychowanków radosny czas patriotyzmu.
Cel główny projektu – kształcenie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym  poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
Pozostałe cele to:
-kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
– ukazanie i wzmacnianie autorytetu seniorów i kombatantów
– ukazanie możliwości obchodzenia  ważnych dla naszego narodu świąt poprzez formy artystyczne ciekawe dla dzieci w wieku przedszkolnym
– integrowanie społeczności przedszkolnej oraz środowiska lokalnego – władze miasta, seniorzy, kombatanci, zaprzyjaźnione przedszkola
Realizacja projektu przewiduje następujące działania:
1.        „Święto Flagi”-przemarsz z najdłuższą Flagą ulicami osiedla Zatorze Dzieci z Przedszkoli:  2, 10, 31 , 32 przygotują wg projektu organizatorek Flagę Polski. W  dniu 27. 04. 2018 Flagi z czterech  przedszkoli zostaną  złączone w jedną . Nastąpi wspólny przemarsz wszystkich dzieci z Flagą Polski ulicami osiedla Zatorze pod opieka nauczycieli i eskortą Policji.

2. Projekt „Flaga dla Konina”
Dzieci ze swoimi  babciami wykonają szalik w kolorach: biało- czerwonym. Następnie wszystkie dzieci z Przedszkola nr 2, 10, 31, 32wezmą udział w wycieczce  autokarowejna Plac Wolności aby przystroić Pomnik Konia w szalik w barwach narodowych.
– termin realizacji: 5 listopada 2018r.

3. „Przedszkolny przegląd tańca i pieśni z epoki”
Dwudniowa impreza odbywać się będzie w Przedszkolu nr 2, której uczestnikami będą dzieci z przedszkoli miasta Konina. Każde przedszkole zaprezentuje maksymalnie jeden taniec i jedną piosenkę nawiązujące do epoki.. –  termin realizacji 17-18 października 2018r.

4. „Sentymentalny koncert dla seniorów i kombatantów”
Dzieci z Przedszkola nr 2 przygotowują i zaprezentują koncert muzyczny dla  seniorów. Dzieci zagrają na instrumentach perkusyjnych melodie ludowe. Koncertbędzie miał miejsce w Przedszkolu nr 2- termin 7 listopada 2018r.

5. Działania w przedszkolu
Kolportaż plakatów o tematyce niepodległościowej  wykonanych przez dzieci do witryn sklepowych w pobliżu przedszkola- termin realizacji 5-9 listopoada2018r.

6. „Obchody Święta Niepodległości”

Uroczystość przedszkolna z udziałem  zaproszonych  gości – przedstawicieli  władz Miasta Konina, rodziców, przedstawicieli Harcerskiego Kręgu  Seniorów „Warta”. W tym dniu szatnia przedszkola udekorowana będzie w „narodowy deszcz”, natomiast dzieci nosić będą: kwiatek we włosach – dziewczynki i szelki czerwone – chłopcy -termin realizacji-9 listopada 2018r.