Morskie Stworki


GRUPA VI – MORSKIE STWORKI

Nauczyciele:

Urszula Rogalewska
Ewa Kuźniacka

INFORMACJE

Dyżur pedagogiczny:

-p. Ewa– piątek 15:00
-p. Ula – poniedziałek 15:30

Zajęcia dodatkowe:

-religia – wtorek godz. 13:30-14:00; czwartek godz. 14:30-15:00

-język angielski – poniedziałek godz. 12:00-12:30;

                             – piątek godz. 11:00-11:30

-rytmika – poniedziałek godz. 13:30-14:00

 

Tematyka kompleksowa: Czerwiec:

  1. Nasz dziecięcy świat
  2. Wyruszamy w podróż w góry
  3. Czy to już lato?
  4. Bezpieczne wakacje

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne CZERWIEC

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.

2.Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji.

3.Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

4.Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na elementy letniego krajobrazu (zielenienie, wyższa temperatura powietrza)

5.Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy, rozwijanie sprawności manualnej, poczucia rytmu i rozwijanie wyobraźni.

6.Doskonalenie umiejętności matematycznych i językowych, szczególnie liczenia, dodawania i odejmowania, rozpoznawania liczb i liter, dzielenia słów na sylaby i wyodrębniania pierwszej głoski i głoskowania.

8.Przypomnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze, np. podczas biegania po mokrej nawierzchni oraz podczas spacerów poza teren przedszkola – zasady poruszania się po chodnikach i na przejściu dla pieszych.