Morskie Stworki


GRUPA VI – MORSKIE STWORKI

NAUCZYCIELKI:

Dorota Kurzawa

Alina Łagowska

Maria Jolanta Trzuskolas

Sylwia Maciejewska

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Dorotka – wtorek 15.30- 16.00

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – poniedziałek godz. 11:00-11:30, wtorek godz. 12:00-12:30

-rytmika – piątek 9:00-9:30

-religia – poniedziałek, wtorek 14:30-15:00

Tematyka kompleksowa   PAŹDZIERNIK
Robimy zapasy na zimę
„ Owocowe zbiory”
“ Z …. marchewki”- metoda projektu
Jesień w parku i lesie.
“W świecie bajek”- zabawy z teatrzykiem Kamishabai

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

  • Wdrażanie do przestrzegania zasad ustalonych w grupie, kształtowanie norm zdrowego współżycia, nawiązywanie serdecznych kontaktów z  rówieśnikami i dorosłymi 

 

  • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach poprzez rozmowę z nauczycielem i dziećmi. Przestrzeganie zasad i norm postępowania w przedszkolu, ocenianie swojego zachowania. 

 

  • Poznawanie sposobów przetwarzania I przechowywania warzyw I owoców- zapasy na zimę 

 

  • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni. 

 

  • Wycieczki po najbliższej okolicy w celu obserwacji przyrody i zwierząt. Zbieranie darów jesieni i wyposażanie kącika przyrody.

 

  1. Wdrażanie dzieci do aktywności ruchowej poprzez organizowanie zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.