Morskie Stworki


GRUPA VI – MORSKIE STWORKI

NAUCZYCIELKI:

Dorota Kurzawa

Alina Łagowska

Maria Jolanta Trzuskolas

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Dorotka – wtorek godz. 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – czwartek godz. 12:00-12:30

– piątek godz. 12:30-13:00

-rytmika – środa godz. 13:30-14:00

-religia – poniedziałek godz. 9:00-9:30

– wtorek godz. 10:30-11:00

Tematyka kompleksowa MARZEC:

  1. Zwierzęta na świecie.
  2. Z matematyką za Pan Brat- będę kiedyś podbijać Świat
  3. Przychodzi Wiosna- pachnąca i radosna
  4. Dzień Teatru ogłaszamy i na scenę zapraszamy!

   Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

   Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przypomnienie  umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
   Rozwijanie i doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji, podejmowanie wspólnych zabaw.
   Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwracanie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie wczesną wiosną, zmiany warunków atmosferycznych.
    Wzbogacanie słownictwa dzieci; doskonalenie kompetencji językowych.
   Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania
   i klasyfikowania.
   Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji muzycznej.
   Kształtowanie umiejętności przewidywania i wnioskowania na podstawie obserwacji.
   Rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków sztuką teatralną.