Morskie Stworki


GRUPA VI – MORSKIE STWORKI

NAUCZYCIELKI:

Dorota Kurzawa

Alina Łagowska

Maria Jolanta Trzuskolas

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Dorotka – wtorek godz. 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – czwartek godz. 12:00-12:30

– piątek godz. 12:30-13:00

-rytmika – środa godz. 13:30-14:00

-religia – poniedziałek godz. 9:00-9:30

– wtorek godz. 10:30-11:00

 CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. Mamy różne charaktery.
 2. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 3. Kolory lata.
 4. Bezpiecznie na wakacjach.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przypomnienie umów i zasad regulujących współżycie
  w grupie.
 2. Rozwijanie i doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,
  podejmowanie wspólnych zabaw.
 3. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwracanie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie, zmiany warunków atmosferycznych.
 4. Wzbogacanie słownictwa dzieci; doskonalenie kompetencji językowych.
 5. Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania i klasyfikowania.
 6. Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji muzycznej i teatralnej.
 7. Kształtowanie umiejętności przewidywania i wnioskowania na podstawie obserwacji.