Morskie Stworki


GRUPA VI – MORSKIE STWORKI

NAUCZYCIELKI:

Dorota Kurzawa

Alina Łagowska

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY:

-p. Dorotka – wtorek godz. 15:30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-język angielski – czwartek godz. 12:00-12:30

– piątek godz. 12:30-13:00

-rytmika – środa godz. 13:30-14:00

-religia – poniedziałek godz. 9:00-9:30

– wtorek godz. 10:30-11:00

 

Tematyka kompleksowa: WRZESIEŃ

  1. Bezpiecznie w drodze do przedszkola
  2. Wszyscy mamy prawa.`
  3. Jestem przedszkolakiem
  4. Jesień wkoło.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: WRZESIEŃ

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przypomnienie  umów i zasad regulujących współżycie  w grupie.

2.Rozwijanie i doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji,  podejmowanie wspólnych zabaw.

3.Wyrabianie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.

  1. Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji muzycznej

5.Kształtowanie umiejętności przewidywania i wnioskowania na podstawie obserwacji

6.Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.

7.Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwracanie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie, zmiany warunków atmosferycznych (oraz dostosowanie do nich ubioru).