Zajęcia dodatkowe

Proponowana  przez  przedszkole  oferta   zajęć  dodatkowych  zapewnia
dzieciom radosne przeżywanie dzieciństwa, wesołą i bezpieczną  zabawę
oraz nabywanie umiejętności, ułatwiających osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Zajęcia dodatkowe proponowane przez Przedszkole Nr 2,, Kraina Wesołej Zabawy”,  nieodpłatne:

  • Zajęcia z fizyki
  • Zajęcia plastyczne
  • Taniec
  • Rytmika
  • Język angielski
  • Zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastyka korekcyjna

W każdym miesiącu dzieci uczestniczą w przedstawieniach teatralnych oraz audycjach muzycznych